ฝนปีนี้มาเร็ว หนักสุดในรอบ 30 ปี เตรียมตุนน้ำไว้ใช้แก้ภัยแล้ง

ฝนปีนี้มาเร็ว หนักสุดในรอบ 30 ปี

ฝนปีนี้มาเร็ว หนักสุดในรอบ 30 ปี

ฝนปีนี้มาเร็ว หนักสุดในรอบ 30 ปี

ฝนปีนี้มาเร็ว หนักสุดในรอบ 30 ปี เตรียมตุนน้ำไว้ใช้แก้ภัยแล้ง

ฝนปีนี้มาเร็ว หนักสุดในรอบ 30 ปี JOKERGAME เตรียมตุนน้ำ ไว้ใช้แก้ ภัยแล้ง นายทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน กล่าวว่า ได้สั่งการ ให้ทุกโครงการ ชลประทาน

เตรียมพร้อม รับมือ ฤดูฝนปีนี้ รวมถึง บริหารจัด การน้ำให้ อยู่ในเกณฑ์ควบคุม และ สอดคล้องกับ สถานการณ์ ข่าวสด หลังกรม อุตุนิยมวิทยา คาดการณ์ว่า ฝนปีนี้ จะมาเร็วกว่า ปีที่ผ่าน ๆ มา

โดยจากการ คาดการณ์ ของกรมอุตุนิยม วิทยาว่า ฝนปีนี้จะ มาเร็วกว่าปี ที่ผ่านมา โดยคาดว่า จะมีฝนใน ช่วงต้นเดือนพฤษภาคม นี้ และจะมี ปริมาณฝนตก สูงกว่า ค่าเฉลี่ย 30 ปี 

พร้อมตรวจสอบ สภาพอ่าง เก็บน้ำ และ อาคารชล ประทาน ต่าง ๆ ที่อยู่ในความ รับผิดชอบ ให้มีความ พร้อมใช้งานได้ อย่างเต็ม ศักยภาพ นอกจากนี้ยัง เตรียมความพร้อม

ด้านเครื่องจักร เครื่องมือ และเจ้าหน้าที่ เข้าประจำ พื้นที่เสี่ยง เพื่อให้ สามารถช่วยเหลือ ประชาชน ได้ทันที และ ได้เน้นย้ำ ให้ทุกโครงการ ชลประทาน เร่งกำจัดวัชพืช สิ่งกีด ขวางทางน้ำ ให้แล้ว เสร็จ JOKER GAME

สำหรับ สถานการณ์ น้ำในอ่างเก็บ น้ำขนาดใหญ่ และ ขนาดกลาง ทั่วประเทศ ในปัจจุบัน มีปริมาณ น้ำรวมกัน ทั้งสิ้น 38,348 ล้านลูกบาศก์เมตร (ลบ.ม.) คิดเป็น 50% ของความจุ อ่างฯ รวมกัน เป็นน้ำใช้การ ได้ประมาณ 14,419 ล้าน ลบ.ม. ขณะที่ทั้ง ประเทศมีการใช้น้ำไปแล้ว 13,871 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 73% ของแผนฯ เฉพาะ 4

เขื่อนหลักลุ่มน้ำ เจ้าพระยา (เขื่อนภูมิพล เขื่อนสิริกิติ์ เขื่อนแควน้อยบำรุงแดน และ เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์) มีปริมาณ น้ำรวมกัน ประมาณ 9,417 ล้าน ลบ.ม. หรือ 38% ของความจุ อ่างฯ รวมกัน เป็นน้ำใช้การได้ประมาณ 2,748 ล้าน ลบ.ม.

มีการใช้น้ำไปแล้ว 4,082 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 82% ของแผนฯ ภาพรวมการ บริหารจัดการน้ำช่วงฤดูแล้งปี 63/64 เป็นไปตามแผน มีปริมาณ น้ำเพียงพอต่อ การอุปโภคบริโภค จนสิ้นฤดูแล้งนี้ และ มีน้ำสำรองไว้ ใช้ในช่วง ต้นฤดูฝน JOKER GAMING

ด้าน นายธเนศร์ สมบูรณ์ ผู้เชี่ยวชาญ ด้านที่ปรึกษา อุทกวิทยา กรมชลประทาน กล่าวว่า การบริหาร จัดการน้ำ ในช่วงฤดูแล้งนั้น เหลือเวลาอีกเพียง 30 วันจะสิ้นสุด พบว่า ปริมาณน้ำใน สาวป่วยโควิด-19 เชียงใหม่

ลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาปี นี้มีปริมาณ น้ำใกล้เคียง กับปีที่แล้ว แต่เนื่องจากสถานการณ์ ระบาดของ เชื้อไวรัสโควิด-19 ทำให้เกิด การว่างงาน ข่าว ส่งผลให้มี การเพาะปลูก (นอกแผน) เพิ่มขึ้นถึงจำนวน 2.79 ล้านไร่

อย่างไรก็ตามพื้นที่เพาะปลูกดังกล่าวได้ทำการเก็บเกี่ยวไปกว่าครึ่งแล้ว และไม่ได้รับความเสียหายใดๆ ซึ่งเป็นผลมาจากการบริหารจัดการน้ำที่เป็นไปตามนโยบายของนายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.เกษตรและสหกรณ์ ในการจัดลำดับความสำคัญ เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหาย การอุปโภค-บริโภค รักษาระบบนิเวศ และภาคการเกษตร JOKERGAMING

นอกจากนี้กรมชลประทานยังได้วางแผนการบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูฝน โดยจะมีการปรับแผนการเพาะปลูกในทุ่งบางระกำประมาณ 265,000 ไร่ โดยจะให้เริ่มเพาะปลูกในวันที่ 1 เม.ย.64 เพื่อสามารถเก็บเกี่ยวได้ก่อนเดือนสิงหาคม ซึ่งกรมชลประทานจะใช้ทุ่งบางระกำเป็นแก้มลิงในช่วงเดือนปลายเดือนสิงหาคม ในกรณีที่ลำน้ำยมมีน้ำส่วนเกิน เพื่อป้องกันอุทกภัยที่จะเกิดขึ้นในจังหวัดสุโขทัย

Credit : PG SLOT , UFABET ข่าวสารเกม เกม เกม ออนไลน์ viewgame.net ladodgersstore.com PGSLOT PG SLOT pgslot Joker https://www.sanook.com