สธ.เตรียมเปิดลงทะเบียนรับวัคซีนโควิดผ่านไลน์ “หมอพร้อม” คาดฉีดเข็มแรก 14 ก.พ.

สธ.เตรียมเปิดลงทะเบียนรับวัคซีนโควิดผ่านไลน์

สธ.เตรียมเปิดลงทะเบียนรับวัคซีนโควิดผ่านไลน์

สธ.เตรียมเปิดลงทะเบียนรับวัคซีนโควิดผ่านไลน์

สธ.เตรียมเปิดลงทะเบียนรับวัคซีนโควิดผ่านไลน์ “หมอพร้อม”

สธ.เตรียมเปิดลงทะเบียนรับวัคซีนโควิดผ่านไลน์ “หมอพร้อม” คาดฉีดเข็มแรก 14 ก.พ. นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวว่า การดำเนินการฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้กับคนไทยตามแผนที่กำหนดไว้ 3 ระยะ ได้แก่ ข่าว

ระยะที่ 1 ช่วงเดือน ก.พ.ถึง เม.ย.64 ที่วัคซีนยัง มีปริมาณจำกัด จะดำเนินการในพื้นที่ที่มีการระบาด โดยจะฉีดให้กับบุคลากรทางการแพทย์ และ สาธารณสุขด่าน หน้าทั้งภาครัฐและเอกชน ประชาชนกลุ่มเสี่ยง และเจ้าหน้าที่ที่มี โอกาสสัมผัสผู้ป่วย ตั้งเป้าหมายจะเริ่มฉีดในวันที่ 14 ก.พ.64 ข่าวสด

ระยะที่ 2 ช่วงเดือน พ.ค.ถึง ธ.ค.64 เมื่อจัดหาวัคซีนได้มากขึ้น โดยจะขยายพื้นที่และกลุ่มเป้าหมายจากระยะที่ 1 ให้ครอบคลุม ทั่วประเทศ เพื่อรักษาเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงของประเทศ

และระยะที่ 3 ช่วงเดือน ม.ค.65 เป็นต้นไป เมื่อมีวัคซีนอย่างเพียงพอจะฉีดให้กับประชาชนทั่วไปทุกคนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันในระดับประชากร และฟื้นฟูให้ประเทศกลับเข้าสู่ภาวะปกติ

ดังนั้น จึงขอให้สำนักงาน สาธารณสุขจังหวัดเตรียมความ พร้อมการให้บริการวัคซีน โดยสำรวจกลุ่มเป้าหมายและความต้องการวัคซีน จัดทำแผนปฏิบัติการ ชี้แจงอบรมบุคลากรทั้งภาครัฐ เอกชน และอสม. สื่อสาร ชี้แจง แนะนำประชาชนรวมถึงผู้นำชุมชน จัดระบบบริการ ระบบห่วงโซ่ความเย็น ข่าวสด และระบบเฝ้าระวังติดตามอาการไม่พึงประสงค์ และซักซ้อมแผน ตรวจสอบความพร้อมก่อนเริ่มให้บริการ

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.สาธารณสุข กล่าวว่า วันนี้ได้มีการประชุมนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด และ ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลทั่วประเทศ รับทราบความคืบหน้าการ ดำเนินงานของคณะทำงาน 6 คณะ ภายใต้ คณะอนุกรรมการอำนวยการบริหารจัดการการให้วัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 เพื่อให้ทุกจังหวัด เตรียมแผนรองรับการฉีดวัคซีนประชาชนทุกคน ซึ่งเป็นการฉีด วัคซีนครั้งใหญ่ที่สุด ในประวัติศาสตร์ ให้เป็นไปตามแผนและเป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยฉีดคนละ 2 เข็ม ดำเนินการในช่วงแรกกำหนดสถานที่ฉีดในโรงพยาบาล เนื่องจากเป็นวัคซีนใหม่จึงเฝ้าระวังสังเกตอาการ 30 นาที หากมีผลข้างเคียงจะช่วยเหลือได้ทันที ข่าววันนี้

นอกจากนี้ ยังมีการจัดทำ Line Official Account ในชื่อว่า “หมอพร้อม” เป็นระบบรองรับการให้บริการวัคซีน ช่วยอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและหน่วยบริการในการลงทะเบียนผู้รับวัคซีน ติดตามอาการไม่พึงประสงค์ ติดตามประเมินผลการให้วัคซีนจากหน่วยบริการทั่วประเทศได้อย่างครอบคลุม ข่าววันนี้ และเป็นการเพิ่มช่อง ทางการสื่อสารกับประชาชน โดยติดตามอาการไม่ พึงประสงค์ของทุกคนที่เข้ารับ การฉีดวัคซีนในวันที่ 1, 7, 30 และ 60 หลังจากรับวัคซีน โดยเบื้องต้น จะมีการทดสอบ การส่งข้อมูลและประเมินผลภายในวันที่ 27 ม.คง64 และจะเปิดตัวหมอพร้อม ระยะที่ 1 สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ ในวันที่ 12 ก.พ.64 สำหรับประชาชนจะเปิดใช้งานในช่วงเดือน เม.ย.64

สำหรับคณะทำงาน 6 คณะ ประกอบด้วย 1.คณะที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์และแผนงาน ซึ่งประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ 12 คน 2.คณะทำงานด้านการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารฯ สร้างความเข้าใจที่ถูกต้องแก่บุคลากร ทางการแพทย์ และ สาธารณสุข ข่าว และประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมาย 3.คณะทำงานด้านการให้บริการวัคซีน ฝึกอบรม และ กำกับติดตามผล กำหนดแนวทางการให้บริการวัคซีน และแผนฝึกอบรมบุคลากร สาธารณสุขที่ให้บริการวัคซีน เป็นต้น 4.คณะทำงานด้าน การประกันคุณภาพวัคซีนและติดตามอาการ ไม่พึงประสงค์ภายหลังได้รับวัคซีน จัดทำแนวทางการจัดการเหตุการณ์ ไม่พึงประสงค์ภาย หลังรับวัคซีน มีระบบติดตามข้อมูลและตอบสนองต่อเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์

5.คณะทำงานด้านระบบข้อมูลการให้บริการวัคซีนโควิด-19 วางแผนระบบข้อมูลการให้บริการวัคซีน พัฒนาระบบลงทะเบียน การให้บริการวัคซีน เพื่อให้หน่วยบริการใช้ประโยชน์จากข้อมูลได้ และ เก็บรวบรวม วิเคราะห์ประมวลผล การให้บริการวัคซีน และ 6.คณะทำงานด้านการบริหารจัดการ และ ศึกษาการให้บริการวัคซีน ติดตามความก้าว หน้าทางวิชาการและความเคลื่อนไหว ที่สำคัญเกี่ยวกับวัคซีน ทั้งระดับโลกและในประเทศเพื่อวิเคราะห์และจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายในการขับเคลื่อนการบริหารจัดการและให้บริการวัคซีนอย่างมีประสิทธิภาพ ร.ต.อ.ไล่ยิงเมียสนั่นโรงพัก

Credit : PG SLOT , UFABET ข่าวสารเกม เกม เกม ออนไลน์ viewgame.net ladodgersstore.com PGSLOT PG SLOT pgslot Joker https://www.sanook.com