อัปเดตวันหยุด 2563 เดือนตุลาคม-พฤศจิกายน-ธันวาคม

อัปเดตวันหยุด 2563

อัปเดตวันหยุด 2563 เดือนตุลาคม-พฤศจิกายน-ธันวาคม มาอัปเดต วันหยุด 2563 กันหน่อยว่าช่วง 3 เดือนสุดท้ายของปี 2563 คือ ตุลาคม พฤศจิกายน และธันวาคม มีวันหยุดยาวกี่วันกันบ้าง ต้องเรียกได้ว่าปีนี้เป็นปีที่ไม่ปกติจริงๆ เพราะนับตั้งแต่โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 ระบาดหนักไปทั่วโลก ทุกสิ่งทุกอย่างก็ดูจะต้องปรับเปลี่ยนเพื่อให้สอดรับกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น

อัปเดตวันหยุด 2563

อย่างเช่น วันหยุดเทศกาลประจำปี 2563 ก็ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกัน เนื่องจากในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่การแพร่ระบาดของโควิด-19 ยังอยู่ในจุดที่น่ากังวลมาก รัฐบาลจึงประกาศเลื่อนวันหยุดยาวในช่วงนั้นออกไป ก่อนที่จะมีการชดเชยในภายหลังคือ เดือน กรกฎาคม และ กันยายน ที่ผ่านมา จนครบหมดแล้ว ข่าวสด

แต่ล่าสุดวันนี้ (22 ก.ย.) คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติอนุมัติให้มีวันหยุดยาว วันหยุดราชการ เพิ่มขึ้นใน เดือนพฤศจิกายน และ ธันวาคม เพื่อกระตุ้น ให้เกิด การเดิน ทางท่องเที่ยวในประเทศ ที่จะส่งผล ต่อเนื่อง ไปยังการ กระตุ้น และ ฟื้นฟู เศรษฐกิจ ภายใน ประเทศอีกทางหนึ่งด้วย ทีนี้เรามาอัปเดต กันหน่อยว่าช่วง 3 เดือนสุดท้าย ของปีนี้ มีวันหยุดอะไรกันบ้าง

เดือนตุลาคม 2563

 • อังคารที่ 13 – วันคล้ายวันสวรรคตพระบาท สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (ในหลวง รัชกาลที่ 9) [ไม่ถือเป็นวันหยุดยาว แต่บางคนอาจ จะลาเพิ่มใน วันจันทร์ที่ 12 ซึ่งจะทำให้ได้หยุด 4 วัน คือ 10-13 ตุลาคม 2563]
 • ศุกร์ที่ 23 – วันปิยมหาราช [เป็นวันหยุดยาว 3 วัน คือ 23-25 ตุลาคม 2563]

เดือนพฤศจิกายน 2563

 • พฤหัสบดีที่ 19 และ ศุกร์ที่ 20 – รัฐบาลอนุมัติให้หยุดเป็นกรณีพิเศษ [เป็นวันหยุดยาว 4 วัน คือ 19-22 พฤศจิกายน 2563]

เดือนธันวาคม 2563

 • วันเสาร์ที่ 5 – วันพ่อแห่งชาติ
 • วันพฤหัสบดีที่ 10 – วันรัฐธรรมนูญ
 • วันศุกร์ที่ 11 – รัฐบาลอนุมัติให้หยุดเป็นกรณีพิเศษ ด้วยการยกเลิกวันหยุดชดเชยวันพ่อแห่งชาติในวันจันทร์ที่ 7 [เป็นวันหยุดยาว 4 วัน คือ 10-13 ธันวาคม 2563]
 • วันพฤหัสบดีที่ 31 – วันสิ้นปีข่าวสด

อย่างไรก็ตาม สำหรับวันหยุด ในภาคเอกชนนั้น มีความแตกต่าง จากภาคราชการ ที่กล่าวไปข้างต้น เนื่องจากธนาคารแห่ง ประเทศไทยหรือแบงก์ชาติ ออกประกาศ ลงวันที่ 25 กันยายน 2563 และมีการเผยแพร่ในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2563 โดยมีเนื้อหาว่า “ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 22 กันยายน 2563 ให้เพิ่มวันหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจจากการท่องเที่ยวภายในประเทศ นั้น 

ธนาคารแห่งประเทศไทยพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้สถาบันการเงินดำเนินการตามปกติในวันพฤหัสบดีที่ 19 และวันศุกร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2563 และคงวันหยุด​ชดเชยวันจันทร์ที่ 7 ธันวาคม 2563 ตามกำหนดการเดิม เพื่อไม่เพิ่มภาระต้นทุนกับภาคธุรกิจมากจนเกินไปและไม่ส่งผลกระทบต่อธุรกรรมทางการเงินที่ได้ตกลงชำระราคาหรือจัดสรรเงินตามกำหนดวันหยุดเดิมไว้ล่วงหน้าแล้ว

อย่างไรก็ดี เพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลให้มีวันหยุดยาวสำหรับกระตุ้นเศรษฐกิจ ธนาคารแห่งประเทศไทยเห็นสมควร ให้เพิ่มวันหยุดทำการของสถาบันการเงินเป็นกรณีพิเศษ ในวันศุกร์ที่ 11 ธันวาคม 2563″ ดังนั้นใครที่ทำงานในสายงานด้านการเงินการธนาคาร หรือแม้แต่เอกชนทั่วไปที่มักจะกำหนดวันหยุดตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทยนั้น จะมีวันหยุดในช่วง 3 เดือนสุดท้ายของปี 2563 เป็นดังนี้ข่าวสด

เดือนตุลาคม 2563

 • อังคารที่ 13 – วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (ในหลวง รัชกาลที่ 9) [ไม่ถือเป็นวันหยุดยาว แต่บางคนอาจจะลาเพิ่มในวันจันทร์ที่ 12 ซึ่งจะทำให้ได้หยุด 4 วัน คือ 10-13 ตุลาคม 2563]
 • ศุกร์ที่ 23 – วันปิยมหาราช [เป็นวันหยุดยาว 3 วัน คือ 23-25 ตุลาคม 2563]

เดือนพฤศจิกายน 2563

 • ไม่มีวันหยุดพิเศษเพิ่มเติม

เดือนธันวาคม 2563

 • วันเสาร์ที่ 5 – วันพ่อแห่งชาติ
 • วันจันทร์ที่ 7 – วันหยุดชดเชยวันพ่อแห่งชาติ [เป็นวันหยุดยาว 3 วัน คือ 5-7 ธันวาคม 2563]
 • วันพฤหัสบดีที่ 10 – วันรัฐธรรมนูญ
 • วันศุกร์ที่ 11 – วันหยุดเป็นกรณีพิเศษ [เป็นวันหยุดยาว 4 วัน คือ 10-13 ธันวาคม 2563]
 • วันพฤหัสบดีที่ 31 – วันสิ้นปี ข่าววันนี้

อัปเดตวันหยุด 2563 หวังว่าทุกคนไม่ว่าจะอยู่ในภาคราชการหรือเอกชนจะสามารถวางแผนช่วงวันหยุดยาวที่เหลืออยู่ของปีนี้ได้อย่างมีความสุขนะครับ แล้วอย่าลืมระมัดระวังเรื่องของสุขภาพโรคภัยไข้เจ็บรวมถึงอุบัติเหตุการเดินทางต่างๆ กันด้วยนะครับข่าวสด

ขอขอบคุณ
ภาพ :iStock
Credit : PG SLOT , UFABET ข่าวสารเกม เกม เกมออนไลน์ viewgame.net ladodgersstore.com PG SLOT pgslot รัฐบาลฟุ้ง ภาวะเศรษฐกิจไทยดีกว่าคาดการณ์